قانوندولت و قانون

هنر. 25 از قانون "در حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نگه داشتن در آلمان

تقریبا همه فعالیت های انسان در حال حاضر توسط قوانین از قوانین از یک کشور خاص اداره می شود. فدراسیون روسیه هیچ استثنا برای این قانون در این زمینه است. در روسیه، امروز نظام حقوقی کاملا موثر، مقررات که در حال هماهنگی مسائل کلیدی از وجود جمعیت کل دولت وجود دارد. لازم به ذکر است که هر عمل هنجاری - آن را فقط یک شکل از بیان پیچیده و گسترده بیشتر جستجو، که قانون به نام است. آن را به عنوان "نقطه" از توانایی های انسان و مقررات گسترده در اسناد و مدارک حقوقی وجود دارد.

تظاهر بزرگ حقوق از حقوق مصرف کنندگان می باشد. این موسسه توانایی مردم در روند تعامل با بازار به رفع نیازهای خود توصیف می کند. از حقوق مصرف کننده ذاتا نشان دهنده قابلیت های منحصر به فرد از این بازیگران. اما متوجه شدیم که هر گونه حقوق ممکن است نقض و یا به چالش کشیده شده توسط دیگران. بنابراین قانونگذار، از این واقعیت از اهمیت استثنایی در بازار مصرف کنندگان آگاه، ایجاد چارچوب های قانونی خاصی است که ایجاد یک حالت حفاظت از ویژگی های کلیدی این نوع از افراد است. یک مثال عالی از حفاظت از حقوق مصرف کننده از مفاد ماده 25 از قانون فدرال می باشد "در حمایت از حقوق مصرف کنندگان، که طولی است که اغلب در عمل قضایی استفاده می شود.

ویژگی های قانون موسسه

قانون RF "در حفاظت از حقوق مصرف کننده" - یک هنجاری، تظاهرات مستند موسسه eponymous است. او، به نوبه خود، مجموعه ای از روش ها و اقدامات واقعی است که از سوی دولت به منظور هماهنگ کردن رابطه بین مصرف کنندگان و نهادهای کسب و کار توسعه یافته است. بنابراین از ویژگی های اصلی این روابط به هدف است که توسط آن کاربر در تعامل هستند. خط پایین این است که موسسه باید فقط آن لحظات که در آن فرد به دست می آورد کالاها به منظور پاسخگویی به هر گونه نیازهای شخصی از قبیل خانگی و غیره را پوشش میدهد. D. در غیر این صورت، ما نمی توانیم در مورد وجود روابط مصرف کننده صحبت کنید.

از اهمیت زیادی هم بازی به طور مستقیم به موضوع چنین تعامل. بخش مصرف کننده اجتماعی - بازیکنان پیشرو بازار، که بدون آن به سادگی می توانست در تقاضا شده است. بنابراین، قابلیت و آزادی عمل خود را باید به طور مداوم محافظت می شود. در غیر این صورت، بخش اجتماعی در بازار مصرف را متوقف خواهد کرد به حرکت تقاضای خود را.

موسسه تنگی تنظیم مقررات

قانون RF "در حمایت از حقوق مصرف کننده" - مقررات کلیدی، مقررات که در تنظیم روابط در حوزه های ذکر شده از فعالیت های انسانی. تنظیم عمودی و فعال پولیس ملی کلیدی است. در هنجارهای همان قانون فدرال ستون فقرات، است که، در اکثر موارد، آنها لینک به دیگر اقدامات دولت هستند. با این وجود، مقررات قانون فدرال طراحی شده به گونه ای که آنها با مقررات قانون اعمال دیگر و صنایع قانونی مطابقت دارد. اگر ما به طور خاص در مورد هر موقعیت جالب صحبت NPA، سپس پس از آن هنر است. 25 از قانون "در حمایت از حقوق مصرف کنندگان. این ماده از حقوق مصرف کنندگان فرصت منحصر به فرد در اجرای قرارداد فروش در بازار برقرار می کند.

ویژگی های مقاله

هنر. 25 از قانون "در حمایت از حقوق مصرف کنندگان شامل چندین ویژگی های کلیدی از شرکت کنندگان عادی روابط تجاری. لازم به ذکر است که یک سیستم نسبتا گسترده ای از شیوه های قضایی موثر بر مسئله تا به امروز وجود دارد. بنابراین، ماده 25 از قانون می دهد مصرف کننده از حق بازگشت به کالا. اجرای این ویژگی را تحت شرایط خاصی رخ می دهد. در این مقاله ممکن است نه تنها از حق بازگشت کالا. بخش دوم از هنجار را نشان می دهد میزان غرامت پول است. بنابراین، در نظر گرفتن هنر است. 25 از قانون "در حمایت از حقوق مصرف کننده" باید مرحله به مرحله باشد تجزیه و تحلیل به صورت جداگانه عنصر به او. این اجازه خواهد داد بهتر درک تمام تفاوت های ظریف از موسسه.

حمایت از مصرف کننده. حق مصرف کننده به تبادل کالا

هر شرکت کننده از بازار فعلی است که بسیاری از امکانات. به نوبه خود، از حقوق مصرف کنندگان روسیه عمیقا در نرخ ماده 25 از قانون آشکار می شود. در این بخش اول از ارائه این فرصت استثنایی را از هر خریدار به تبادل کالا مشخص می کند. در این مورد، باید توجه داشت که این جایگزینی را در دو مورد انجام می شود:

  • کیفیت محصول ناکافی؛
  • کالا مناسب نیست به مصرف کننده در هر پارامتر، مانند سبک، اندازه، رنگ و غیره. N.

بنابراین، حقوق مصرف کننده روسیه در تبادل محصولات به کیفیت محصولات خود را محدود نمی شود. قانونگذار به منظور حصول اطمینان به کمال اجرای منافع افراد فراهم می کند اشکال جایگزین استفاده از ساختار حقوقی. اما متوجه شدیم که هر روش قانونی است که تنها در حضور جنبه های خاصی انجام شده است.

شرایط تبادل

بازگشت به محصول و به دست آوردن امکان جدید تنها در مواردی که خریدار مطابق با نقاط خاصی که ما را با این قانون RF "در حفاظت از حقوق مصرف کنندگان. هنر. 25 نشان می دهد که لیست زیر از شرایطی که آن را ممکن است به تبادل کالا، عبارتند از:

  • اول، پس از تاریخ خرید می کند 14 روز تجاوز نمی کند.
  • در مرحله دوم، کالا بود استفاده نمی شود.
  • سوم، محصول شکل و مشخصات مورد نیاز برای استفاده بیشتر خود را حفظ؛
  • چهارم، ذخیره تمام مهر و موم لازم، برچسب و یا دیگر عناصر مشابه؛
  • پنجم، خریدار در دست یک سند تایید این واقعیت از خرید.

این لیست شرایط جامع است، که تایید ماده 25. حق مصرف کننده به مبادله کالا تضمین شده است و تضمین، اما آن ذکر شده نکات باید دقیقا مشاهده شده است.

مکانیسم بازپرداخت

علاوه بر ارائه یک مکانیسم قانونی برای مبادله کالا است، همچنین یک نسخه جایگزین از رویدادهای توسعه یافته توسط قانونگذار وجود دارد. بر اساس بخش 2 مقاله است. 25 قانون "در حفاظت از خریدار مصرف کنندگان حق تقاضای بازگشت پول ساخته شده برای کالا، و نه جایگزین آن شده است. البته، استفاده از این ماده نیز نیاز به جنبه های قانونی خاص یا شرایط. با این حال، امکان یک بازپرداخت تاثیر زیادی بر توسعه اعتقادی از موسسه حمایت از حقوق مصرف کننده در فدراسیون روسیه است. وجود چنین یک قانون مراقبت از وضعیت شهروندان خود، و نقش آنها در فعالیت های تجاری، که به ارمغان می آورد این کشور بسیاری از لحظه های مثبت تایید می کند.

شرایط برای به دست آوردن پول

البته، بازگشت کالا توسط مصرف کننده و بهبود از فروشنده پرداخت شده برای آن مقدار را نمی توان تنها از طریق میل از خریدار به دست آورد. شرایط خاصی برای اجرای چنین مکانیسم لازم است، این است که همیشه وجود دارد. بنابراین، برای به دست آوردن منابع مالی نیاز به تعدادی از نکات زیر، عبارتند از:

  • یک محصول مشابه است تجاری در زمان مرجع از مصرف کننده به فروشنده در دسترس نیست.
  • مصرف کننده خواستار بازگرداندن تنها مقدار که برای کالا پرداخت شد.

اگر این فرصت را به بازگشت پول وجود دارد، پس از آن فروشنده موظف به اجرای آن را بیش از سه روز آینده پس از درخواست تجدید مستقیم. در غیر این صورت، کاربر می تواند آن را ارسال شکایت با قدرت مناسب. لازم به ذکر است که این ماده اجباری نیست. استفاده از آن اجازه می دهد تا برای حضور توافقات خاص بین مصرف کننده و فروشنده. به عنوان مثال، با توافق دو جانبه، پول برای کالا می توانید نمی شود برگشت. در عوض، فروشنده خواهد برای همان چیزی که قبل از صبر کنید، پس از آن بلافاصله مصرف کننده اطلاع دهد.

محصولات است که به موضوع ارز نیست

ماده 25 از قانون RF "در حمایت از حقوق مصرف کننده" شامل مشاهده است که دولت روسیه فرصتی برای ایجاد ممنوعیت در بازگشت از یک نوع خاص از کالاها شده است. بیانیه در مورد آنها در یک لیست خاص ارائه شده است. بر اساس مفاد آن عطر غیر قابل استرداد، لوازم آرایشی، منسوجات، محصولات شیمیایی، مبلمان، مواد شیمیایی و آفت کش ها، گیاهان، سلاح، حیوانات، و غیره. N. یک لیست بسیار بزرگ، که در بسیاری از موارد معرفی مصرف کننده عادی در سردرگمی کامل هستند. در واقع، در این مورد، این سوال مطرح می: چه محصولات می توان در تمام تغییر کرده است؟ به خودی خود، لیست با تعداد زیادی از خطاهای قانونی برخوردار است. آنها، به نوبه خود، در روند فعالیت های قضایی در موارد مورد نقض حقوق مصرف کننده غلبه کند. در اغلب موارد، استفاده از مقررات ماده 25 و لیست قضات بر اساس دانش شخصی خود و نظرات ذهنی در مورد تمام شرایط مورد ساخته شده است.

خرید از راه دور چیست، و چه وضعیت حقوقی آن است؟

لازم به ذکر است: هنر. 25 از قانون "در حمایت از حقوق مصرف کننده" به معنای روند طبیعی دستیابی به کالاها، است که، توسط قرارداد شخصی از فروش یک قرارداد استاندارد است. با این حال، مقاله 26.1 قانون فدرال وجود دارد. آن را برای کالاها امن مکانیزم کسب از راه دور. در حال حاضر نیاز به مقدار زیادی از توجه، به عنوان خرید اوضاع کور. در واقع، مصرف کننده ممکن است در ابتدا با تمام ویژگی های ساختاری و کیفی این یا آن چیز آشنا نیست. علاوه بر این، ماهیت از راه دور خرید با این واقعیت از تحویل کالا به محل خریدار را تایید کرد.

آیا ممکن است به تبادل با خرید از راه دور؟

مقاله 26.1 قانون فدرال نمونه اولیه از مفاد ماده 25. همانطور که در مورد با خرید معمولی است، اگر امکان از راه دور از مبادله کالا وجود ندارد. رد محصولات بر اساس ماده 26.1 می تواند به عنوان پس تولید به عنوان نزدیک به تاریخ انتقال آن، و همچنین. در مورد دوم، اطلاع از لغو خریدار باید ظرف 7 روز متوالی ساخته شده است. با توجه به شرایط مبادله کالا، آنها شبیه به کسانی که ارائه شده در ماده 25 از قانون فدرال هستند. علاوه بر به اشتراک گذاری خریدار ممکن است بازگشت وجوه از نیاز به فروشنده.

نتیجه

بنابراین، در این مقاله ما به مفاد ماده 25 از قانون فدرال "در حمایت از حقوق مصرف کنندگان، و همچنین ارتباط آن با مفاد مقررات 26.1 از اقدام رسمی همان مورد بررسی قرار. در نتیجه، باید توجه داشت که هزینه ها به سرعت به اندازه کافی برای درخواست صنعت عملی در بورس کالا و پول برای آن. در واقع، در روند حل این معضل بر منافع هر دو مصرف کنندگان و نهاد کسب و کار. هر کسی در این مورد اختصاص غیر ممکن است، زیرا هر دو طرف نمایندگان بازار قوی هستند. بنابراین، مکانیسم استفاده از قوانین باید به طور مداوم به روز رسانی شود، به طوری که او می تواند تمام منافع بازیگران درگیر دیدار خواهد کرد.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fa.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.