قانوندولت و قانون

شکایت چیست؟ چگونه شکایت را درست انجام دهیم؟

شکایت یک راه برای مبارزه با نقض حقوق شهروندان و سازمان هایی است که با آنها مواجه است. شکایت خود را از مقامات و اقدامات افرادی که قدرت های قدرتمندی ندارند شکایت کنید. از این رو تفاوت اساسی بین اظهارات مختلف.

مقررات قانونی

در روسیه، این شکایت به معنی طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی از شهروندان و انواع سازمان ها است. آنها به ادارات دولتی، پلیس، دادستانی و دادگاه ارسال می شوند. از این رو، قوانین برای نوشتن مقاله به طور قابل توجهی متفاوت است.

برای انجام همه چیز به درستی، لازم به توجه به تعدادی از اقدامات هنجاری است، اینها عبارتند از:

 • قانون برنامه های کاربردی شهروندان.
 • GIC
 • CAS
 • AIC
 • CCP
 • قانون دفتر دادگستری.
 • مقررات، دستورالعمل ها، قطعنامه ها، اقدامات تصویب شده توسط سایر نهاد ها.

علاوه بر این، اقدام به اتخاذ مقررات اداری ایجاد شده است. آنها مفاد اقدامات مختلف را ترکیب می کنند، حاوی اسناد نمونه ای هستند و نظم اقدامات مقامات را توصیف می کنند.

تمام اقدامات قانونی ثبت شده در واقع اساس، که راهنمایی برای جمع آوری مناسب اسناد را ارائه می دهد.

قوانین عمومی برای نوشتن

یک شکایت یک پرونده رسمی است و باید نگاه کند. متن در صفحات آلبوم نوشته شده است. هنگام کامپایل کردن به طور فعال از رایانه استفاده کنید. با این وجود، قانون متقاضیان حق استفاده از قلم را محدود نمی کند. رنگ رنده نیز مهم نیست.

غیر قابل قبول است که اجازه تصحیح و حذف شود، اما مقام رسمی حق انحلال این درخواست را ندارد. این موضوع دیگری است اگر شما نمیتوانید آنچه را که نوشته اید را بیاموزید. به همان اندازه اهمیت دارد که قوانین املا و علامت گذاری را رعایت کنید، به طوری که متن معنی سرمایه گذاری شده توسط نویسنده را از دست نمی دهد.

یک شکایت که به دلیل خواندن غیرممکن نیست در نظر گرفته شده مجاز است دوباره ارسال شود. با دادگاه، همه چیز متفاوت است. تعریف نشان می دهد که این بیانیه به این معنا نیست که زمان کافی برای اصلاح نقص ها وجود دارد. اصلاحات به موقع ثبت نشده منجر به بازگشت مواد به فرستنده خواهد شد.

نویسنده باید به اندازه متعادل به حجم اطلاعات نزدیک شود. بیش از حد اطلاعات یا نامتناسب بودن سند بی معنی است. ما نباید فراموش کنیم که یک شکایت، وسیله ای است که به دیدگاه های مقامات درباره مشکل و راه حل آن پاسخ دهد. بیانیه ای از حقایق خشک و مراجع به قانون بخش مهمی از موفقیت است. در عین حال، متن را با احساسات اشباع نکنید.

نحوه اعمال درست

شکایت یک سند شامل موارد زیر است:

 • مخاطب؛
 • فرستنده؛
 • احزاب متعهد (اغلب در اسناد قضایی)؛
 • بیانیه ای از شرایط، حقایق نشان می دهد که نقض حقوق متقاضی؛
 • اشاره به قانون (نام، شماره، نقاط قوانین یا مقررات مربوط به مشکل)؛
 • الزامات (به عدالت، از بین بردن نقض، انجام اقدامات خاص)؛

درخواستها با توجه به اقتدار مقامات صورت میگیرد. الزامات نهایی نباید متقابلا منحصر به فرد باشد.

بنابراین، به عنوان مثال، پلیس در اعمال بدن نظارت بر مسکن دخالت نمی کند و بالعکس. متقاضی توضیح داده شده است که در آن به او در مورد او درخواست شود.

نویسنده شکایت زیر متن زیر است. اسناد و مداركی كه محتوای آنها مشخص نیست كه چه كسی نویسنده است، ناشناس هستند و در نظر گرفته نمی شوند. تاریخ ثبت نام تنظیم شده است.

اگر اسناد اضافی متصل شده باشند، متن لیست در زیر آمده است.

تهیه شکایت از طریق یک نماینده او را وادار می سازد که وکیل را معرفی کند و یک نسخه از آن را ضمیمه کند.

نحوه ارسال مقالات به مخاطب

سه راه وجود دارد:

 • از طریق ایمیل؛
 • شخصا؛
 • از طریق یک نماینده

در عمل، انتقال اسناد از طریق یک پیک یا یک پیک، اما این در همه جا مجاز نیست.

نامه ها از طریق پست ترجیحا باید با یک اعلان ارسال شود. این نام کارت بازگشت به فرستنده است. این تایید دریافت نامه توسط فرستنده است. گیرنده امضای خود را قرار می دهد

موجودی با پیوست به نظر می رسد گزینه قابل اعتماد تر است، اما بهتر است این کار را نکنید. نامه ای از طرف نزدیکترین دفتر پست به متقاضی فرستاده می شود، نامه به خودی خود باقی می ماند تا زمانی که به نظر می رسد. اغلب، هیچ کس حروف را نمی گیرد، به طوری که آنها به فرستنده برگردند. مهم نیست که آیا شکایت علیه یک تصمیم دادگاه یا یک مقاله متفاوت است.

نامه های با همان اطلاعیه به طور مستقیم به سازمان مقصد منتقل می شود.

انتقال شخصی در دفتر بر طبق برنامه سازماندهی شده است. اگر یک پذیرش شخصی وجود داشته باشد، اغلب درخواست به طور مستقیم به مقام رسمی منتقل می شود. در کپی، فردی که امضا کرده است امضا و تاریخ خود را، تایید پذیرش درخواست خود را.

نماینده با استفاده از پروکسی عمل می کند. این یا در محل اقامت در شرکت مدیریت، و یا دفتر اسناد رسمی ثبت شده است.

شکایات الکترونیکی

در سال های اخیر، شکایت از طریق اینترنت امکان پذیر است. درست است، در برخی موارد، برای تأیید صحت برنامه های الکترونیکی، امضای دیجیتالی لازم است. به عنوان مثال، پرونده های قضایی در اینترنت ثبت می شود.

در وبسایت رئیس دولت، مواد بدون نیازهای اضافی ارسال می شوند؛ به طور مشابه، این پرونده بر روی وب سایت وزارت امور داخلی، FSSP، دادستانی و برخی از خدمات دیگر سازماندهی شده است.

ویژگی های تجدید نظر به دفتر دادستان

اگر برنامه های کاربردی از شهروندان یک ماهیت عمومی دارند، آنها تحت قانون درخواست تجدید نظر شهروندان قرار می گیرند.

دفتر دادستان تصمیم گیری های مقامات را بررسی می کند، این نهاد های دیگر را جایگزین نمی کند. اگر هیچ کس هنوز با مشکل مواجه نشده است، اسناد توسط مالکیت منتقل می شود. درباره آنچه مستقیما دادستان ها در پذیرش گزارش می کنند.

در چارچوب یک پرونده جنایی شکایت مجاز به دادستان یا رئیس اداره تحقیقات یا آژانس تحقیقاتی برای انتخاب است. منظور اقدامات، الزامات شکایت توسط قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است. گذر از موارد ذکر شده، متقاضی حق دارد مستقیما به دادگاه درخواست کند.

چگونگی تماس با پلیس، SC و FSB

پلیس شکایات را به صورت اظهارات عادی و جرمی می پذیرد. دسته اول مربوط به جرایم اداری است. درخواست برای جرایم در یک مجله ویژه ثبت شده است. نویسنده درباره مسئولیت انصراف غلط هشدار داده شده است ، که او با دست خود در درخواست می نویسد. یک بلیط برای پذیرش درخواست صادر شده است. به هر حال، وقتی او به پلیس اعزام می شود، او با دست به صورت خالی نوشته می شود، بنابراین پلیس از اتهامات جعلی خودداری می کند.

شکایت یا بیانیه ممنوع است که از طریق ایمیل یا از طریق یک نماینده ارسال نشود، در صورتی که امکان حضور شخصی وجود نداشته باشد.

توصیه می شود این جرم را به بدن که آن را بررسی می کند، گزارش دهیم. اگر اطلاعات مربوط به جرم به جای اشتباه برسد، مواد برای بازرسی به شخص مناسب فرستاده می شود.

شکایت در مورد تصمیم بازرس دولت بازرسی ترافیک دولتی یا سایر خدمات نیز به وزارت کشور ارسال می شود.

اقدامات افسران کمیته و ارگان های امنیتی برای دریافت شکایت مشابه الگوریتم اقدامات پلیس است. این مسائل توسط یک قانون تنظیم می شود، اعمال اداری ممکن است متفاوت باشد. تفاوت بین آنها ضروری نیست.

ویژگی های برنامه های کاربردی در دادگاه

قضات، بر خلاف نهاد های اداری، پلیس و دادستان ها، به طور انحصاری بر اساس اظهارات کار می کنند. آنها در قالب شکایات، مناسبات، نمایندگی ها (مانند شکایات پرونده های پرونده ها) تهیه شده اند.

ثبت نام بستگی به نوع تولید (جنایی، مدنی، اداری، داوری، مواد در کد تخلفات اداری).

علاوه بر این لازم است که در جهان، دادگاه منطقه ای یا داوری اطالع دهیم لازم است که به درخواست رسیدگی شود. در غیر این صورت، خطا منجر به مهلت ناموفق خواهد شد.

زمان اختصاص داده شده به رسیدگی به شکایت متفاوت است - از چندین سال به سال.

کدهای رویه ای شامل الزامات واضح برای محتوای برنامه های کاربردی است. در یک پرونده جنایی شکایت به دادگاه در یک کپی بدون ضمیمه اسناد ثبت شده است. البته، بهتر است آنها را پیوست کنید. این به دادگاه و متقاضی کمک خواهد کرد.

ویژگی های درخواست تجدید نظر به دادگاه در پرونده های مدنی و اداری:

 • تعداد کپی شکایت و اسناد مرتبط با تعداد احزاب؛
 • بیانیه شرایط؛
 • نقض قانون؛
 • پرداخت وظیفه ایالتی (این مقدار توسط قانون مالیات تعریف شده است).

در صورت درخواست شکایت در مواد اداری (CAO) و پرونده های جنایی، پرداخت نشده است. مزایای به متقاضیان برای موارد خاصی از امور مدنی و اداری ارائه می شود.

میزان مشخصی که شکایت در دادگاه موثرتر است تعیین می شود. علاوه بر این، در روسیه تصمیم نخستین مورد از طریق تعدادی از سطوح بالاتر سیستم مورد تجدید نظر قرار می گیرد.

کمک حقوقی

این شامل تعدادی از نکات است:

 • انتخاب اقدامات باید دنبال شود؛
 • آمار مهم
 • شواهدی که در حال حاضر در یک فرد وجود دارد و باید ادعا شود.

وکیل می تواند چگونگی نوشتن یک شکایت را توضیح دهد یا آن را به جای شخص درخواستی انجام دهد.

یک رویکرد ترکیبی گسترده است - مردم تلاش می کنند همه چیز خود را انجام دهند، با توسل به مشاوره، که بدون آن نمی تواند انجام دهد. علاوه بر این، اینترنت طیف گسترده ای از منابع را ارائه می دهد که وکلای آنها در توضیح قوانین به صورت رایگان کمک می کنند.

نحوه نوشتن شکایت در وب سایت های سازمان های دولتی، مخصوصا در دادگاه ها توضیح داده شده است. وجود دارد به طور مستقیم پیشنهاد می شود که شکایت ها و برنامه های کاربردی را دانلود کنید. این برای شهروندان و مقامات یکسان است.

به طور کلی، نوشتن یک بیانیه در مورد نقض حقوق آنها آسان است، اطلاعات فراوان است. اگر چیزی کار نمی کند، می توانید با متخصصین تماس بگیرید.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fa.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.